dijous, 30 d’agost de 2012

AHURANI DEESSA PERSA DE L´AIGUA                             Ahurani  és una deessa de la mitologia persa de l`aigua . Està atenta a les precipitacions , així com de l`aigua estancada .Ella va estar invocada per la salut , la prosperitat  , i el creixement .

Ella és l`esposa o la filla del gran déu de la cració, Ahura Mazda ,el seu  nom significa " La que pertany  a Ahura".Ella també és el símbol diví tant en la salut i prosperitat a la terra.

Ahurani és la deesa de la fertilitat que donarà èxit per aquells que destgin tenir fills.
A partir del Zoroastraisme que domina en el panteó com deessa de les aigues es Anahita i és a ella que va dedicat  l himne de les aigues (Yast Aban) està dedicada , el temple més important està a Kangawar al Kurdistan , on també era la deessa de les aigües.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Anahita

http://es.wikipedia.org/wiki/Anahita

http://en.wikipedia,org/wiki/Ahurani

http://en.wikipedia.org/wiki/Anahitadijous, 23 d’agost de 2012

TANIT LA DEESSA DE CARTAGO


                            Incens Púnic trobat a la ciutat romana de Sanisera (Menorca-Espanya)


Tanit o també anomenada Tinit era la deessa de la fertilitat , la dona de Baal-Hammon i la deesa protectora de Cartago .El seu sobrenom es la "cara de Baal ".També és la govenadora celestial .
Com a senyora de la fertilitat rebia el nom de Nutrix (Dida) els seus atributs són la magrana , la figa , l`espiga i el colom com el seu símbol , encara que el seu símbol més destacbles és la creu de Tanit un triangle travessat per dalt per una barra horizontal i coronat per una rodona.
Sembla que com deesa celestial tenia transendencia lunar .A la mare pàtria de Fenecia no s´ha demostrat la presència de la deesa Tanit , segurament era una derivació de la deesa Astarte.
Tanit oferia alguns dels seus fills al deu del foc Moloc , aquests sacrificis de nens-es , va donar la llegenda negra als cartaginesos, eran enterrats en urnes amb les seves cendres els Trophet.
Tanit va ser adorada fins a la desapirició de la cultuta púnica .Els romans la van equiperar am la deesa Juno i la deesa Diana , el culte a Tanit es va mantenir a les Illes Balears (Eivissa) fins al segle II.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Tanit

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanit

http://en.wikipedia.org/wiki/Tanit

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanitdijous, 16 d’agost de 2012

ASTARTE DEESSA FENÍCIA DE LA NATURA


Astarté és l`assimilacio fenícia d´una deessa mesopotàmica que els sumeris coneixien com Inanna, els acadis i babilonics com Ishtar i els israelites com Astarot.
Representava el culte a la mare naturalesa , a la vida i a la fertilitat , així com l´exaltació dels plaers carnals .
Amb el temps es tornar deessa de la guerra i rebia cultes sanguinaris dels seus devots . Es solia representar nua o tot just cuberta amb vels sota un lleó com Isthar.
En el panteó fenici atribüit a Sanchuniathon , Astarte apareix com una filla d´Epigeius (Urà ) i de Ge (Terra) i germana del déu Elus .Després Elus endorraca al seu pare Epigeius , aquest com una mena de truc envia a Astarte i la seves germanes Asera i Ba`ALAT Gebal , "La senyora de Biblos" .
Sembla que aquest truc no funciona ja que les tres es converteixen en dones d´Elus , Astarte té fills Pothos i Eros .Més tard amb el consitinment d´Elus , Astarté i Adad (Déu de la tempesta) regnen sobre el país en conjunt .Astarte posa un toro al capdevat com símbol de la seva sobirania , vagant per el món , Astarte ocupa una estrella que ha caigut del cel (Un meteorit) i el consagra a Tir .El símbol més comu d`Astarte era la lluna creixent (o banyes).Alguns centres de culte eran a Sidó , Tir i Biblos , o Xipre on va passar a Grècia amb el nom d´Afordita i després a Roma com Venus.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Astarte

http://en.wikipedia.org/wiki/Astarte

http://es.wikipedia.org/wiki/Astarté

http://fr.wikipedia.org/wiki/Astarté


dijous, 9 d’agost de 2012

ISHTAR , LA DEESSA BABILÒNICA DE L`AMORIsthar era la deessa babilònica de l`amor i la guerra , la vida de la fertilitat, i patrona d´ altres temes menors.
S´associava principalment amb la sexualitat : el seu culte implicava la prostitucíó sagrada , la ciutat sagrada es deia la ciuatat de les "cortesanes sagrades" i ella va ser la mateixa va ser la "cortesana dels déus".
Isthar tenia molts amants , en la seva joventut va ser amant de Tammuz déu de la collita i aquest amor va provocar la mort de Tammuz.
En Sumeris era coneguda com Inanna , Astarté en Canaaa i Fenicia, al igual que les religions d´Abraham i a Armenia , Anahit a Armenia, i segons Joseph Cmpbell era també Isis i Afrodita.
Era filla de Sense , déu de la Lluna i de Nannar la Lluna .Germana menor d´Ereshkigal  i germana de Shamash déu del Sol, i el seu espòs es Tammuz.
Ishtar no es pot considerar dins del grup de les deesses mare ja que la seva relació amb els humans és més com inspiració per l`acció vital que com a refugi.
S`associa al planeta Venus , estrella del matí i del vespre .El seu símbol és un estel de viut puntes en el seu honor els astrònoms han batejat a un continent de Venus Ishtar-Terra .El seu animal associat és el Lleó.
Ishtar va descendir a l`infern per portar el seu marit Tammuz que estava en l´inframón a Ereshkigal la seva germana es va traure la roba en les set portes del submón per desafiar a la seva germana , però això li va treure el poder , una altra versió diu que per amor a Tammuz es va despulla i que el vel significa les coses que ocultem a les altres persones (Llegenda dels set vels) però la seva germana la va matar .
Llavors el seu fidel Papsukal crida als déus i aquestsvan crear un ser que entrés al regne dels morts i  van ressucitar a Isthar amb l`aigua i menjar però havia de pagar el preu durant sis mesos a l`any Tammuz ha de viure al submón la tardor i l´hivern , durant la primavera i estiu es reuneixen.
Hi ha molts noms asociats a I`estrella Astarte, Itziar, Esther , Ixchel , Stara , la constel.lació de Virgo es coneixia pel seu nom per després pasa a Astarte i finalment a la deesa germànica Eostre.http://ca.wikipedia.org/wiki/Ixtar

http://es.wikipedia.org/wiki/Ishtar

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar


dijous, 2 d’agost de 2012

ARINNA LA DEESSA HITITA DEL SOL


Arinna tenia un centre de culte que per ara es desconagut es creu que estava a la ciutat capital d´Huttusas .
El santuari era gobernat per un clergat d`origen noble emperantat amb la casa real amb gran influència política i econòmica.Es desconeix el nom de la deïtat ja que es denomina en les textos UTU URU Arinna és a dir deesa solar .Més tard la deessa va ser identificada amb Wurusemu la deesa solar dels Hatti predecessors dels Hitites i amb Hepat deesa mare dels Hurrites .
El seu espós era el déu del clima Tesub i se le atribuien fills Telinipu divinitat agrària, i els deus de la tempesta Nerik i Zippilanda i les deesses Mazula i Hullasy Sarruma.
Estava representada a vegades nua amb els atributs de senyores dels animals i en altres ocasions en amplies túnica i era considerada la suprema regent del món terrenal .http://es.wikipedia.org/wiki/Arinna

http://en.wwikipedia.org/wiki/Arinna