dilluns, 25 d’abril de 2016

KABBALAHCàbala es la tradició mistica del judaisme. El nom de Càbala prové del nom hebreu q-b-l-i ("rebre").
Les arrels primeres de la Càbala es troben a la Torà , les escriptures sagrades del judaisme.
A causa de la tradició oral centèneria la càbala va incoporar inflùencies diverses com ara gnòstiques ,
neoplàtoniques i cristianes .

Com tots els misticismes la càbala escapa dels intents de classificació cientifica univoca . Es pot considerar un coneixement esotèric que pot aprendre mitjançant l`estudi i l`experiència.
Aquesta experiència iniciàtica es transmet primer per tradició oral i posteriorment per escrit, és per q això que la relació entre el mestre i l´alumne esdevé essencial ja que el mestre mostra a l`alumne els principals bàsics de la tradició i aquest últim aprén el més important sobre l`home , déu i el món.
La cabala sempre tracta de la relació directa entre l`home i déu i la formació del seu esperit.

Els primers transmissors de la Càbala van sorgir del judaisme rabinic del segle I , com
Jochanan ben Sakkai, . Els temes principals d`aquesta tradició no escrita eran especulacions sobre la descripció biblica del Génesi i les visions del profeta Ezequiel sobre el tró diví , aquesta corrent es diria posteriorment Merkaba.

Segles més tard van apareixer els primers documents escrits , hi ha un llibre Sefer Yezira dels segles entre els segles III i VI. Conté la presència dels 10 Sefirot i de les 22 lletres de l`alfabet hebreu com les nombres originaris i les relacions en quès es basa el món . Tot això es materialitza gràficament mitjançant l`arbre de la vida

A l`alta edat mitja els centres del moviment cabalistic era l`Hassidisme alemany del Renània entre el segels XII i XIII es van redactar els escrits més importants de la càbala el Zohar (En hebreu el llibre de l`explendor), Durant el segles XVII-XVIII , la càbala elaborada per Isaac Lúria a Safed (Galilea)
ha tingut una influència en el judaisme gràcies a les inclusios timides de messiànics , mentres que al segle XX , Yehuda Leib Halevi Ashlag va popularitzar la càbala entre les masses, el seu fill  i deixeble Barukh Shalom Ashlag ho va recollir en el llibre "Shamati".


http://ca.wikipedia.org/wiki/Càbala

http://es.wikipedia.org/wiki/Cábala

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale

http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada